Komunikat Polskiego Związku Szachowego nr nr 1/01/2021 w sprawie nowych restrykcji ministerialnych

Polski Związek Szachowy w komunikacie numer 1/12/2020 zinterpretował Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2020.

Z uwagi na przedłużenie restrykcji do dnia 14 lutego 2021r. ustalenia z w/w komunikatu zostają przedłużone co najmniej do powyższego  terminu.