C65: Obrona berlińska w partii hiszpańskiej - Mateusz Bartel - Veselin Topalov, 2015